Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 343253
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Chính sách
Chính sách

Tin nổi bật

news Tham vấn Chuyên gia Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội. 18.08.2022
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Quản lý, sử dụng đất nưong rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp”.
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư” trong giao đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng.
news Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
news Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
news Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực
news TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong
news Xây dựng mô hình phát triển NNST (Rừng-rẫy-ruộng) gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương và xã hội hóa giai đoạn 2021-2025
news Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
news Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu

Video

KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Quản lý, sử dụng đất nưong rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp”.

 • I. Bối cảnh
  Nương rẫy và canh tác nương rẫy là một hình thức sản xuất nông nghiệp lâu đời gắn liền với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng rừng núi không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là vùng nhiệt đới.
  Đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì nương rẫy chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong không gian sinh tồn, không gian sinh kế của họ. Vùng dân tộc và miền núi có rất ít ruộng nước, nên nương rẫy là nơi cung cấp chủ yếu lương thực, thực phẩm cho họ. Nương rẫy là một yếu tố quan trọng trong hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp hữu cơ “Rừng - Ray - Ruộng”, là yếu tố cơ bản trong không gian sinh tồn của đồng bào dân tộc thiểu số, đó là không gian sinh kế.
  Tuy nhiên, trong thời gian qua việc quản lý đất nương rẫy ở một số địa phương thực hiện chưa tốt, việc sử dụng đất nương rẫy chưa thật sự có hiệu quả.
  Việc quy hoạch đất nương rẫy chưa rõ ràng, chưa phân định rõ đất lâm nghiệp với đất sản xuất nương rẫy trong đất sản xuất nông nghiệp; việc đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nương rẫy tiến hành chậm; hiện tượng mua bán, gom đất nương rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số chưa được ngăn chặn, chuyển đất nương rẫy sang làm dự án sản xuất/^7pH' công nghệ cao đang có nguy cơ ảnh hưởng đến không gian sinh tồn của đồng bào dân tộc thiểu 00/J số; vị trí, vai trò của đất nương rẫy trong mô hình sản xuất “Rừng - Rầy - Ruộng” nhằm tạo ra sinh kê cho đông bào chưa được nhìn nhận, quan tâm đúng mức.
  Việc sử dụng đất nương rẫy hiện nay chưa hiệu quả, có nguy cơ làm rửa trôi xói mòn đất, khai thác kiệt quệ độ phì nhiêu của đất, ví dụ: chưa áp dụng tốt giải pháp khoa học canh tác trên đất dốc, phương thức trồng chủ yếu cây độc canh, phát triển sắn công nghiệp ...
  Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để giải quyết các bất cập nói trên nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả đất canh tác nương rẫy hiện nay của đồng bào dân tộc thiểu số? Làm thế nào để chúng ta giữ lại được đất sản xuất nương rẫy của đồng bào để thực hiện quy định của Luật Đất đai là Nhà nước đảm bảo đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số?  Biện pháp nào của chính quyền để hạn chế hiện tượng gom đất. mua bán đất đai của đồng bào hiện nay...
  Để cùng nhau trao đổi, tìm giải pháp cho các vấn đề nói trên, chúng tôi tổ chức tọa đàm “Quản lý, sử dụng đất nương rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Thực trạng và giải pháp”.
  II. Mục tiêu của tọa đàm
  - Chia sẻ, trao đổi tầm quan trọng của nương rẫy và sản xuất nương rẫy trong không gian sinh kế “Rừng - Ray - Ruộng” của đồng bào dân tộc thiểu số;
  - Thực trạng quản lý, sử dụng đất nương rẫy hiện nay và các giải pháp khắc phục;
  - Chia sẻ, trao đổi những giải pháp nhằm bảo vệ đất sản xuất nương rẫy của đồng bào trước hiện tượng mua góp đất nương rẫy, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao...

  Tải về để xem chi tiết