Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 355980
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Chính sách
Chính sách

Tin nổi bật

news Tham vấn Chuyên gia Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội. 18.08.2022
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Quản lý, sử dụng đất nưong rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp”.
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư” trong giao đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng.
news Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
news Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
news Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực
news TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong
news Xây dựng mô hình phát triển NNST (Rừng-rẫy-ruộng) gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương và xã hội hóa giai đoạn 2021-2025
news Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
news Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu

Video

KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư” trong giao đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng.

 • I. Bối cảnh xuất phát
  Không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư nói chung, cũng như không gian sinh tồn, phong tục tập quán, văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, gắn bó hết sức chặt chẽ với đất và rừng. Vì đất, rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số là yếu tố vô cùng quan trọng trong không gian sinh tồn của họ, đó chính là không gian sinh kế, không gian văn hóa - xã hội, là nơi lưu giữ phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hóa truyền thống cùa đồng bào.
   
  Chính vì vậy tại Điều 14 Luật Lâm nghiệp 2017: Nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng, ở Khoản 8 quy định “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư; ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư cỏ phong tục tập quán, văn hóa, tín ngưỡng, truyền thống gắn bó với rừng, có hương ước, quy ước phù họp với quy định của pháp luật”.
   
  Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng ở một số địa phương, một số công trình dự án đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian sinh tồn của đồng bào dân tộc thiểu số. Việc khai thác khoáng sản, xây dựng thủy điện thủy lợi, việc giao đất, giao rừng trồng cây công nghiệp, thực hiện các dự án nông nghiệp công nghệ cao, trồng sắn công nghiệp không theo quy hoạch... đã làm cho hàng chục ngàn ha rừng, hàng chục ngàn ha đất bị biến mất, ngập sâu dưới lòng hồ, thành khu khai thác khoáng sản, khu công nghệ cao...làm biến đổi môi trường sinh thái, làm cho không gian sinh tồn của đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

  Tải về để xem chi tiết!