Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 303431
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Xuất bản
Xuất bản

Tin nổi bật

Video

Kiến nghị bổ sung, sửa đổi dự thảo số 5 “Luật Bảo vệ và Phát triển rừng” trình kỳ họp thứ 3 Quốc Hội XIV tháng 5 năm 2017

 • Hồn Tổ quốc ngự nơi Rừng sâu thẳm;
  Rừng suy tàn Tổ quốc suy vong"
   
  Làng, Tri thức và Luật tục của Làng trong phụng dưỡng và làm giàu tập đoàn cây bản địa của làng gắn bó máu thịt với Rừng Làng (hay gọi là Rừng tâm linh, Rừng truyền thống bảo vệ nguồn nước, rừng tín ngưỡng, rừng cộng đồng). Cố nhà thơ Hoàng Trung Thông ở nơi chín suối vẫn dõi theo ta để thầm nhắc ta điều đó.
   
  Mất rừng là mất làng. Mất làng là mất cơ sở cách mạng khi có thù trong giặc ngoài. Mất cơ sở cách mạng là mất nước.
   
  Các già làng than thở: mất rừng là mất trường học, mất bệnh viện, mất không gian giao lưu văn hóa, mất các nghi lễ, hội lễ nơi đồng bào các tộc người mình nương tựa vào đó để thu hái sản vật cúng rừng. Mất rừng, đồng bào mình mất bữa ăn hàng ngày, mất không gian phụng dưỡng thiên nhiên.
   
  Chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đang vô tình vô hiệu hóa nhiều cánh rừng làng vô tội vào trong tay các tập đoàn và các công ty dưới danh nghĩa phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, nhưng mọi kết cục đều nhoe nhoét, không tạo công ăn việc làm cho làng, không đóng góp phát triển kinh tế làng, phá vỡ cấu trúc cảnh quan, gây ô nhiễm đạo đức xã hội, tước đoạt những ứng xử truyền thống tốt đẹp với rừng, gây  ô nhiễm môi trường của nhiều vùng núi rừng nơi có hệ sinh thái nhạy cảm về qui luật tự nhiên, và đặc biệt là triệt tiêu toàn bộ tập đoàn giống cây bản địa vô cùng phong phú ở trong rừng, là kho tàng sinh kế hàng ngàn đời nay, không thể hoàn phục trở lại. 
   
  Với 23 năm kinh nghiệm tiếp cận giao đất, giao rừng từ năm 1995 đến nay, gần 90.000 ha rừng tự nhiên, rừng tâm linh, rừng cộng đồng và đất tại hơn 100 bản làng và hơn 10.000 hộ gia đình các tộc người sống trong các vùng rừng chiến lược ở Việt nam và Lào, chúng tôi mong muốn đưa tâm nguyện cuộc sống văn hóa xã hội, chinh trị kinh tế của đồng bào các tộc người vào pháp luật và được pháp luật chấp nhận sửa đổi và bổ sung dự thảo số 5 "Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng"  trình Kỳ họp thứ 3 Quốc hội XIV vào tháng 5 năm 2017. 

  Tải về để xêm chi tiết!