Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 214239
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Xuất bản
Xuất bản

Tin nổi bật

Video

Những Điều và Điểm góp ý bổ sung Luật Lâm nghiệp của Liên minh LISO được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017.

 • 1. Nhà nước công nhận, tôn trọng, đảm bảo quyền chung đối với người dân & đồng bào dân tộc thiểu số:
  - Đảm bảo cho đồng bào dân tộc thiểu số sống phụ thuộc vào rừng được giao đất gắn với giao rừng; Ghi chú: Khoản này khẳng định tính bắt buộc phải GĐGR cho đồng bào DTTS (tiến bộ hơn rất nhiều so với điều 27 Luật đất đai 2013 chỉ ghi là tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất nông nghiệp: tạo điều kiện nghĩa là có điều kiện thì giao, không có điều kiện thì không giao -> mang tính diễn ngôn);
  - Hoạt động lâm nghiệp, quy hoạch, GĐGR… đảm bảo công khai minh bạch, sự tham gia của hộ gia đình, cộng đồng dân cư, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng và đảm bảo bình đẳng giới…
  - Công nhận cộng đồng dân cư làng bản… là chủ rừng;
  - Công nhận và tôn trọng không gian sinh tồn của làng bản..
  - Công nhận loại rừng của cộng đồng dân cư làng bản…: Rừng tín ngưỡng được công nhận là tiêu chí của rừng đặc dụng, rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư được công nhận là tiêu chí của rừng phòng hộ;
  - Hộ gia đình được đảm bảo kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ;
  - Cộng đồng dân cư được đảm bảo kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ… 
  - Hộ gia đình, cộng đồng dân cư được lấy ý kiến khi lập quy hoạch

  Tải về để xem chi tiết!