Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 620295
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Publication details
Publication details

Featured

Video

Spirit Forestland, Custumary Law and Indigenous Ethnic Minority Communities in Viet Nam

Author: Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội
Publication Date: 2005-2006
Pages: 550
Publisher: Nhà xuất bản Tri thức
Keywords:
Fulltext:
Abstract:
Liên hệ xem tài liệu:
Viện phát triển Doanh nhân Cộng đồng
địa chỉ: 12c Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
đt: 0243.7717367
email: cendi@cendiglobal.org

Print   Download   Bookmark and Share   Back