Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 2 - Visited: 352317
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Report
Report
 • YEAR 2017
  1. Project No.339-004-1013 ZG. CENDI-MISEREOR Co-funding. Action Plan April-June 2017: Download for details
  2. Project No.339-004-1013 ZG. CENDI-MISEREOR Co-funding. Budget. Jan 2017-December 2018: Download for details
  3. Project No.339-004-1013 ZG. CENDI-MISEREOR Co-funding. Narrative Report. Jan-March 2017: Download for details

  4. Project No.339-004-1013 ZG. CENDI-MISEREOR Co-funding. Financial Report. Jan-June 2017: Download for details
  5. Project No.339-004-1013 ZG. CENDI-MISEREOR Co-funding. Narrative Report. Jan-March 2017: Download for details 
  6. Project No.339-004-1013 ZG. CENDI-MISEREOR Co-funding. Narrative Report. Jan-December 2017: Download for details

  7. Project No.339-900-1071. CENDI-MISEREOR. Narrative Report. July-October 2017: Download for details   
  8. Project PI 150 189. CENDI-SCCF Evaluation Report 2016: Download for details 
  9. Project PI 150 189. CENDI-SCCF Audited Report 2017: Download for details
  10. Project PI 150 189. CENDI-SCCF Annual Narrative Report 2017: Download for details
  11. Project SODI-PN 1505VN312CENDI-SODI-SPERI First quarterly progress 2017 : Download for details


  YEAR 2018
  1. Project No.339-004-1013 ZG. Narrative Report. CENDI - MISEREO. Jan-Mar 2018: Download for details
  2. Project No.339-004-1013 ZG. Narrative Report. CENDI - MISEREO. Jan-Dec 2018: Download for details

  3. Project No PI 180014. Vi Klang 2. Narrative Report. CENDI - SCCF July-Dec 2018: Download for details
  4. Evaluation Report Independent Monitoring and Evaluation Assembly of MECO-ECOTRA: 
  YEAR 2019
  1. Project PI-190021 SCCF-CENDI Jan-June 2019 Narrative Report : Download for details
  2. FINAL SCCF-CENDI Report Jan-Dec 2019: Download for details

  YEAR 2020
  1. Report Q1. No.PI190106.2019-2021. Mcanh.Daknen.MISE-SCCF-CENDI: Download for details

printPrint  Bookmark and Share  back Back