Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 635741
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Institution
Institution

Featured

Video

 • LEGAL DOCUMENTS
  - CENDI Decision on the establishment of the Community Entrepreneur Development Institute.
    Download for details
  - CENDI Decision on the enactment of the Regulation on organization and operation.
    Download for details
  - CENDI registration of scientific and technological operation. Download for details
  - CENDI certificate of stamp registration. Download for details
  - CENDI Decision on the enactment of the regulation on financial management of the Community
    Entrepreneur Development Institute. Download for details
  - CENDI and her historical foundation. Download for details
  - CENDI nine steps of Community Development Approach. Download for details
  - CENDI 30 steps in confirming land and forestland rights. Download for details
  - Welcome to HEPA Eco-Farming School. Download for details
  - TEW-CHESH-CIRD-SPERI-CENDI. Financial regulation / fees for staying in field office.
    Download for details
  - CENDI and independent Boad for Monitoring and Evatuation: Download for details
  - CENDI Organisational Profile: Download for details
  - CENDI Alert System 2020 - 2023 : Download for details
  - CENDI Code of Conduct and Ethics 2020 - 2023: Download for details
  - LISO Legal Structure. 2022-2025: Download for details
  - LISO Professional functions and personnels 2022-2025: Download for details
  - Legal paper No. 123.KUSTA-CENDI 2021-2025: Download for details
  - Legal Paper No. 613-TB-HU of Kon Plong Communist Party: Download for details

printPrint  Bookmark and Share  back Back