Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 2 - Visited: 635772
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Livelihood Identity
Livelihood Identity

Featured

Video

‘Every ‘Livelihood’ has its own identity. ‘Livelihood Identity’ defines a holistic system of social identity which reflects an interaction of living things within a relationship between human and nature for maintaining its own characteristics culturally, socio-civilly, ecologically and economically’.

Tran thi Lanh (1989-1999-2009)

Human ecology farming of Hoang Van Phuoc's garden in Lam Trach commune, Bo Trach district, Quang Binh (11/10/2016)

This writing aims to document a process of nurturing and caring for ecological black pepper by farmer Hoang Van Phuoc in Lam Trach commune, Bo Trach district, Quang Binh province. More importantly, this document will be further compiled as part of a curriculum ...

Detail...