Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 635769
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Founding Board
Founding Board

Featured

Video

 • • Nurturing CENDI philosophy, actions and daily behavior;
  • Monitoring CENDI’s methodology and financial operation;
  • Appointing CENDI’s Executive Board’s members;
  • Oversight of CENDI’s operations;
  • Calling emergency meetings to review operations;
  • Yearly meeting for reviewing Executive Board’s implementation;
  • The Board’s members participate and work in the network in a voluntary manner;
  • CENDI covers the cost for traveling, food, and overnight accommodation for Board members’ work.

printPrint  Bookmark and Share  back Back