Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 2 - Visited: 635736
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Report
Report

Featured

Video

 • YEAR 2013 
  1. MECO-ECOTRA Independent evaluation summary 2013: Download for details
  2. MECO-ECOTRA independent evaluation report by Chris Erni 2013: Download for details

  YEAR 2014
  1. POM OM Customary Law  in Watershed Forest Management.11.11. 2014: Download for details

  YEAR 2015
  1. CENDI Customary Law Based Watershed Forest Co- Governance in POE, Kon Plong, Kon Tum, Central Highland Vietnam - first six month narrative report for NPA project in 2015. Download for details
  2. CENDI Customary Law Based Watershed Forest Co- Governance in POE, Kon Plong, Kon Tum, Central Highland Vietnam - second six narrative month report for NPA project in 2015. Download for details
  3. CENDI auditing report for NPA project in 2015. Download for details
  4. CENDI auditing report for Caritas project from Jan 2015 to Mar 2016. Download for details
  5. CENDI Customary Law and Community  Based Forest land Allocation - first 2015 six month narrative report in Lao Cai, Northwest Vietnam. Download for details 
  6. CENDI Customary Law and Community  Based Forest land Allocation - second 2015 six month narrative report in Lao Cai, Northwest Vietnam. Download for details

  YEAR 2016
  1. Community Customary Based Forest Land Governance.PO E. Independent Evaluation by Mr Nguyen Van Tien: Download for details

  YEAR 2017
  1. Project No.339-004-1013 ZG. CENDI-MISEREOR Co-funding. Action Plan April-June 2017: Download for details
  2. Project No.339-004-1013 ZG. CENDI-MISEREOR Co-funding. Budget. Jan 2017-December 2018: Download for details
  3. Project No.339-004-1013 ZG. CENDI-MISEREOR Co-funding. Narrative Report. Jan-March 2017: Download for details

  4. Project No.339-004-1013 ZG. CENDI-MISEREOR Co-funding. Financial Report. Jan-June 2017: Download for details
  5. Project No.339-004-1013 ZG. CENDI-MISEREOR Co-funding. Narrative Report. Jan-March 2017: Download for details 
  6. Project No.339-004-1013 ZG. CENDI-MISEREOR Co-funding. Narrative Report. Jan-December 2017: Download for details

  7. Project No.339-900-1071. CENDI-MISEREOR. Narrative Report. July-October 2017: Download for details   
  8. Project PI 150 189. CENDI-SCCF Evaluation Report 2016: Download for details 
  9. Project PI 150 189. CENDI-SCCF Audited Report 2017: Download for details
  10. Project PI 150 189. CENDI-SCCF Annual Narrative Report 2017: Download for details
  11. Project SODI-PN 1505VN312CENDI-SODI-SPERI First quarterly progress 2017 : Download for details

  12. SCCF. External Independent  Evaluation Report 2017. No. 171107: Download for details

  YEAR 2018
  1. Project No.339-004-1013 ZG. Narrative Report. CENDI - MISEREO. Jan-Mar 2018: Download for details
  2. Project No.339-004-1013 ZG. Narrative Report. CENDI - MISEREO. Jan-Dec 2018: Download for details

  3. Project No PI 180014. Vi Klang 2. Narrative Report. CENDI - SCCF July-Dec 2018: Download for details
  4. Evaluation Report Independent Monitoring and Evaluation Assembly of MECO-ECOTRA:  5. CENDI. Audited Financial Statements. 2018: Download for details

  YEAR 2019
  1. Project PI-190021 SCCF-CENDI Jan-June 2019 Narrative Report : Download for details
  2. FINAL SCCF-CENDI Report Jan-Dec 2019: Download for details

  YEAR 2020
  1. Report Q1. No.PI190106.2019-2021. Mcanh.Daknen.MISE-SCCF-CENDI: Download for details
  2. Jan 2020. 339-004-1014 ZG CENDI Narrative Report: Download for details
   

printPrint  Bookmark and Share  back Back