Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 2 - Visited: 620312
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Publication
Publication

Featured

Video

Soil, Seed, Stream, Sound and Soul are inter-being at HEPA Eco-Farming School


 •  
  HEPA summer for children under 15
   
  Welcoming Singing: Soil Smiling
  Generous Dancing: Seed Singing
  Get to know Swimming: Sand and Stream Flying
  Gather to Sit and Paint: Soul Moving
  Standing up and Moving around: Seed and Soul Wellbeing
  Running game: Seedlings and Soil Mulching
  Observing and Learning: Soil without Clothes and Soil in Beautiful Clothes
  Working Practicing: Soil Laughing
  Presenting Exercise: Shady and Sunny vice- versa
  Setting and Absorbing Soil - Seed- Sand - Swimming - Shady and Sunny
  Communualizing: integrating Soil, Seed, Stream, Sound and Soul
  Soil, Seed, Stream, Sound and Soul are inter-being harmoniously
  Without soil and seed how can we survive?
  Without Stream and Sound how can Soul move?
  Without above five, how can love feel?
  We are inter-being with Soil
  We are inter-depending with Seed
  We are inter - relating with Stream
  We are inter - perceiving with Sound
  WE are inter - feeling with our universal soul
  Without Nature how can human being. We love nature. Nature’s blessing all.

  Facilitator:  Cô Lành
   
  Download for details!