Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 628183
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Publication
Publication

Featured

Video

What has Monsanto been doing in Vietnam?

  • On April 18, an International Tribunal publicly presented their recommendations on accusation against Monsanto, an US-based trans-national company, of crimes against human rights and ecology.

    Concerning Monsanto’s involvement in supplying Agent Orange to the US military during the Vietnam War and allegations of ecological damage, the International Tribunal, based on provided evidences, could not make conclusions on Monsanto’s possibility to complicity in committing war crimes.

    The court, however, acknowledged that Monsanto did supply materials to the US army in the Vietnam War with awareness that their products would be used in this country and affect human health and environment. The court assumed that based on the Rome principles of the International Criminal Court, Monsanto’s activities in Vietnam could be considered as environmental damage.

    Download for details!