Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 217890
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
aaad cendi abc ruong bac thang

Tin nổi bật

Video

TIN TỨC

Quy chuẩn đạo đức trong công việc của Liên minh Liso

Quy chuẩn đạo đức trong công việc của Liên minh Liso (06/09/2019)

Quy chuẩn Đạo đức trong công việc của Liên minh LISO hướng tới điều chỉnh hành vi trong tư duy, trong cách tiếp cận các tộc người để đạt được hệ giá trị hồn cốt và các cam kết với cộng đồng đối ...

Chi tiết...

Trình bày sơ thảo các phát hiện của nghiên cứu rà soát thực trạng làng Violak

Trình bày sơ thảo các phát hiện của nghiên cứu rà soát thực trạng làng Violak (22/05/2019)

Trong thời gian 02 tuần của tháng 5 năm 2019, nhóm nghiên cứu của Viện CENDI đã tiến hành khảo sát và rà soát lại thực trạng quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở làng Violak để làm cơ sở đề xuất những ...

Chi tiết...

Hoạt động tìm hiểu và thu thập các thông tin về các loài cây thuốc nam bản địa bà con H're trên địa bàn xã Pờ Ê

Hoạt động tìm hiểu và thu thập các thông tin về các loài cây thuốc nam bản địa bà con H're trên địa bàn xã Pờ Ê (22/05/2019)

Trong tháng 5 năm 2019, cán bộ Viện CENDI dưới sự chỉ đạo và ủng hộ của UBND xã Pờ Ê và các ban ngành đoàn thể, đã tổ chức 02 đợt khảo sát tìm hiểu và thu thập về các loài cây thuốc bản địa theo tri ...

Chi tiết...

UBND xã Pờ Ê ủng hộ chương trình hành động năm 2019 của Viện CENDI.

UBND xã Pờ Ê ủng hộ chương trình hành động năm 2019 của Viện CENDI. (22/05/2019)

Được sự quan tâm của UBND xã Pờ Ê, sáng ngày 9 tháng 5, Chủ tịch UBND xã Pờ Ê cùng các đại diện ban ngành đoàn thể đã cùng ngồi làm việc với anh chị em cán bộ Viện CENDI/CODE để thống nhất các kế hoạch ...

Chi tiết...

Nuôi ong sinh thái ở Cao Quảng – sự phát triển từ gốc rễ

Nuôi ong sinh thái ở Cao Quảng – sự phát triển từ gốc rễ (09/04/2019)

Phát triển từ gốc rễ là quá trình phát triển mà qua đó khơi dậy và phát huy được nội lực của cộng đồng trong xây dựng sinh kế, đồng thời bảo tồn và giàu hóa tài nguyên thiên nhiên, và bảo vệ môi ...

Chi tiết...