Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 2 - Visited: 460884
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Tầm nhìn & Sứ mệnh
Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tin nổi bật

news Tham vấn Chuyên gia Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội. 18.08.2022
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Quản lý, sử dụng đất nưong rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp”.
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư” trong giao đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng.
news Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
news Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
news Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực
news TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong
news Xây dựng mô hình phát triển NNST (Rừng-rẫy-ruộng) gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương và xã hội hóa giai đoạn 2021-2025
news Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
news Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu

Video

  • CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NHÂN CỘNG ĐỒNG VỊ CHỦ QUYỀN SINH KẾ (2015-2025)

    Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Cộng đồng (CENDI) là kết quả của quá trình năng động không ngừng thích nghi với những nhu cầu thay đổi của cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa (DTTSBĐ) vùng Mekong. Quá trình này bắt đầu từ năm 1994 với sự ra đời của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Phụ nữ Dân tộc (TEW) – một trong những tổ chức phi chính phủ đầu tiên được thành lập ở Việt Nam. TEW hướng tới “Quyền Phụ nữ” và hoạt động theo định hướng nhằm cải thiện vị thế của phụ nữ DTTSBĐ ở Việt Nam, một bộ phận dân số phải chịu nhiều thiệt thòi nhất bởi những định kiến và khuôn phép đã tồn tại lâu đời trong đời sống xã hội Việt Nam nói chung và trong tư duy của các cán bộ nhà nước nói riêng, thậm chí ngay cả các nhà dân tộc học và xã hội học cũng cho rằng dân tộc thiểu số là “lạc hậu”, “ngu dốt”, “bẩn”. Trái ngược với quan điểm trên, TEW đã biết nhìn nhận và trân trọng sức mạnh sẵn có của người phụ nữ dân tộc thiểu số, những người biết sống hòa với thiên nhiên, đón nhận tất cả những gì mà thiên nhiên trao tặng bằng tri thức về thuốc nam và thổ cẩm để mang lại sinh kế cho gia đình. TEW đã trực tiếp làm việc với những người phụ nữ này để củng cố sức mạnh của họ và thúc đẩy sự nhận diện về năng lực của họ, từ đó làm thay đổi thái độ của cộng đồng, các nhà lập định chính sách và giới học thuật đối với người phụ nữ dân tộc.

    Tải về để xem chi tiết