Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 3 - Visited: 460876
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Doanh nhân cộng đồng
Doanh nhân cộng đồng

Tin nổi bật

news Tham vấn Chuyên gia Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội. 18.08.2022
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Quản lý, sử dụng đất nưong rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp”.
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư” trong giao đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng.
news Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
news Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
news Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực
news TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong
news Xây dựng mô hình phát triển NNST (Rừng-rẫy-ruộng) gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương và xã hội hóa giai đoạn 2021-2025
news Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
news Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu

Video

 • Doanh nhân Cộng đồng là người nuôi dưỡng và phát triển ngày càng chuyên nghiệp kiểu canh tác nương tựa vào 5 đặc tính cốt lõi: 1) Đa dạng, 2) Đặc thù; 3) Tương tác; 4) Thích nghi; và 5) Bền vững của hệ sinh tháiđã trở thành niềm tin phụng dưỡng thiên nhiên của cộng đồng. Theo đó, cộng đồng tự duy trì được 5 Tiền tố tiên quyết: 1) Quyền tiếp cận bình đẳng đối với hệ sinh thái (Cơ bản); 2) Quyền tôn thờ phụng dưỡng hệ sinh thái (Đặc thù); 3) Quyền thực hành tri thức và chứng nghiệm trên hệ sinh thái (Thực hành); 4) Quyền tự chủ và tự quyết trên hệ sinh thái (Tổng thể); 5) Quyền chia sẻ nuôi dưỡng hệ sinh thái với láng giềng (Chiến lược)của Hệ Nhân văn; mà 5 tiền tố này đã trở thành nhân giá trị và chuẩn mực ứng xử hàng ngày trong phương thức canh tác và bản sắc sinh kế của cộng đồng.

  Dễ hiểu hơn, Doanh nhân cộng đồng là những người có bản lĩnh tạo ra không gian tự do giúp cả cộng đồng phát huy sức sáng tạo của họ trong quá trình nương tựa ân nghĩa với hệ sinh thái và sự thanh thản trong 10 định chuẩn hành vi sinh kế sinh tháicủa cộng đồng.

  Họ là những người dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng hy sinh vị cộng đồng, được cộng đồng tôn thờ và ngưỡng vọng như những lãnh tụ tinh thần lãnh đạo cộng đồng vượt qua khó khăn, thách thức và những cám dỗ vị cá nhân, nhằm duy trì và phát triển hệ giá trị văn hóa và đạo đức đặc thù của cộng đồng hướng tới phát triển hài hòa, an toàn và tự chủ. Hệ giá trị phi vật chất mà cộng đồng và Doanh nhân tu - tích được vị sinh thái, vị xã hội, vì an toàn và thanh thản của mọi sinh linh.

  Nguồn vốn do Doanh nhân cộng đồng tạo dựng được là các giá trị phi vật chất mang tính nền tảng cơ bản quyết định ý nghĩa và chất lượng cuộc sống trên nền tảng 5 đặc tính cốt lõi của hệ sinh thái và 5 Tiền tố của hệ nhân văn.

  Doanh nhân Cộng đồng trong triết thực Sinh thái Nhân văn Sinh học (BHE) mà Viện Phát triển Doanh nhân Cộng đồng (CENDI) tâm niệm là những Già làng, Nông dân Nòng cốt mạng lưới MECO-ECOTRA (1995-2015) và đội ngũ kế cận YIELDS- AGREE (2015-2025) đã và đang tiếp tục đeo đuổi nhân giá trị trong hành trình tự chứng, từ khởi, tự thành và tự làm giàu niềm tin phụng dưỡng Thiên nhiên của các tộc người và các cộng đồng. 

  Trần Thị Lành 2006

  1 MECO-ECOTRA: Mạng lưới Cộng đồng Dân tộc Thiểu số Lưu vực Mekong và Chiến lược vị Thương mại
  2 YIELDS-AGREE: Chiến lược Phát triển Lãnh đạo trẻ Dân tộc Thiểu số Bản địa – Thúc đẩy Hệ thống Doanh nhân Nông nghiệp Sinh thái