Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 297984
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Pháp lý hóa Thể chế Truyền thống
Pháp lý hóa Thể chế Truyền thống

Tin nổi bật

Video

Hướng dẫn viết báo cáo chuyên môn và tài chính của tổ chức MISEREOR

  • Phải đảm bảo rằng Báo cáo Giải trình có ý nghĩa về mặt nội dung, súc tích và chính xác nhất có thể. Đảm bảo rằng báo cáo này không dài quá 10 – 15 trang (không bao gồm các phụ lục).

    Khi làm báo này, cần tuân thủ những chỉ dẫn nêu trong Phần I – ”Cấu trúc Báo cáo Giải trình”. Báo cáo Giải trình Cuối cùng được lập vào cuối giai đoạn tài trợ cần phải chi tiết hơn, tuy nhiên không dài quá 25 trang (không bao gồm các phụ lục).

    Đề nghị tham chiếu Phần II – “Những thông tin bổ sung cho Báo cáo Giải trình Cuối cùng” để trả lời những câu hỏi tiếp theo nằm trong phần này.

    Đề nghị tham chiếu Phần III – “Các lĩnh vực Hợp tác Tài chính” để xem mọi thông tin liên quan đến Báo cáo Thu – Chi 6 tháng.

    Chúng tôi mong nhận được tất cả các báo cáo trên muộn nhất là 3 tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo liên quan đến các báo cáo đó. Tải tài liệu về xem chi tiết.