Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 294519
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Báo cáo
Báo cáo

Tin nổi bật

Video

 • - CENDI Customary Law Based Watershed Forest Co- Governance in POE, Kon Plong, Kon Tum, Central Highland Vietnam - first six month narrative report for NPA project in 2015. Download for details
  - CENDI Customary Law Based Watershed Forest Co- Governance in POE, Kon Plong, Kon Tum, Central Highland Vietnam - second six narrative month report for NPA project in 2015. Download for details
  - CENDI auditing report for NPA project in 2015. Download for details
  - CENDI auditing report for Caritas project from Jan 2015 to Mar 2016. Download for details
  - CENDI Customary Law and Community  Based Forest land Allocation - first 2015 six month narrative report in Lao Cai, Northwest Vietnam. Download for details 
  - CENDI Customary Law and Community  Based Forest land Allocation - second 2015 six month narrative report in Lao Cai, Northwest Vietnam. Download for details