Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 294506
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Quy chế
Quy chế

Tin nổi bật

Video

 • VĂN BẢN PHÁP LÝ

  - CENDI registration of scientific and technological operation. Download for details
  - CENDI certificate of stamp registration. Download for details
  - CENDI Decision on the enactment of the Regulation on organization and operation. Download for details
  - CENDI Quy chế quản lý tài chính: Tải về để xem chi tiết 
  - Những thông tin cần thiết cho những ai muốn trải nghiệm tại HEPA. Tải về để xem chi tiết
  - TEW-CHESH-CIRD-SPERI-CENDI.Quy chế tài chính/Định mức chi phí tại các vùng thực địa 2018 - 2019. Tải về để xem chi tiết
  - Hội đồng giám sát độc lập của Cộng đồng: Tải về để xem chi tiết
  - Kế hoạch đánh giá của Hội đồng giám sát độc lập của Cộng đồng: Tải về để xem chi tiết
  - Đánh giá của Hội đồng giám sát độc lập của Cộng đồng: Tải về để xem chi tiết
  - Quyết định Chuyên gia tư vấn pháp lý Viện SPERI và các tổ chức liên minh thuộc Viện: Tải về để xem chi tiết
  - Quyết định quản lý hệ thống thư điện tử của Viện CENDI: Tải về để xem chi tiết
  - Hệ thống cảnh báo CENDI: Tải về để xem chi tiết
  - Quy tắc ứng xử và đạo đức CENDI: Tải về để xem chi tiết
  - CENDI-HEPA. Hệ thống lập kế hoạch - giám sát - đánh giá PME 2020-2023: Tải về để xem chi tiết
  - CENDI-HEPA. Mau bao cao 339-004-1014 ZG (MISEREOR) & PI190106 (SCCF): Tải về để xem chi tiết
  - CENDI-HEPA. Mau Bao cao SCCF PI 200027: Tải về để xem chi tiết
  - CENDI-HEPA. Mau lap ke hoach chuyen cong tac: Tải về để xem chi tiết