Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 459494
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Quy chế
Quy chế

Tin nổi bật

news Tham vấn Chuyên gia Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội. 18.08.2022
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Quản lý, sử dụng đất nưong rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp”.
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư” trong giao đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng.
news Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
news Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
news Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực
news TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong
news Xây dựng mô hình phát triển NNST (Rừng-rẫy-ruộng) gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương và xã hội hóa giai đoạn 2021-2025
news Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
news Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu

Video

 • VĂN BẢN PHÁP LÝ

  - CENDI registration of scientific and technological operation. Download for details
  - CENDI certificate of stamp registration. Download for details
  - CENDI Decision on the enactment of the Regulation on organization and operation. Download for details
  - CENDI Quy chế quản lý tài chính: Tải về để xem chi tiết 
  - Những thông tin cần thiết cho những ai muốn trải nghiệm tại HEPA. Tải về để xem chi tiết
  - TEW-CHESH-CIRD-SPERI-CENDI.Quy chế tài chính/Định mức chi phí tại các vùng thực địa 2018 - 2019. Tải về để xem chi tiết
  - Hội đồng giám sát độc lập của Cộng đồng: Tải về để xem chi tiết
  - Kế hoạch đánh giá của Hội đồng giám sát độc lập của Cộng đồng: Tải về để xem chi tiết
  - Đánh giá của Hội đồng giám sát độc lập của Cộng đồng: Tải về để xem chi tiết
  - Quyết định Chuyên gia tư vấn pháp lý Viện SPERI và các tổ chức liên minh thuộc Viện: Tải về để xem chi tiết
  - Quyết định quản lý hệ thống thư điện tử của Viện CENDI: Tải về để xem chi tiết
  - Hệ thống cảnh báo CENDI: Tải về để xem chi tiết
  - Quy tắc ứng xử và đạo đức CENDI: Tải về để xem chi tiết
  - CENDI-HEPA. Hệ thống lập kế hoạch - giám sát - đánh giá PME 2020-2023: Tải về để xem chi tiết
  - CENDI-HEPA. Mau bao cao 339-004-1014 ZG (MISEREOR) & PI190106 (SCCF): Tải về để xem chi tiết
  - CENDI-HEPA. Mau Bao cao SCCF PI 200027: Tải về để xem chi tiết
  - CENDI-HEPA. Mau lap ke hoach chuyen cong tac: Tải về để xem chi tiết
  - 2021.06.18. CENDI. CV gui LHH Kon Tum: Tải về để xem chi tiết