Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 460880
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Chính sách
Chính sách

Tin nổi bật

news Tham vấn Chuyên gia Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội. 18.08.2022
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Quản lý, sử dụng đất nưong rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp”.
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư” trong giao đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng.
news Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
news Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
news Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực
news TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong
news Xây dựng mô hình phát triển NNST (Rừng-rẫy-ruộng) gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương và xã hội hóa giai đoạn 2021-2025
news Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
news Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu

Video

Phản biện Dự Luật ba Đặc khu 6.6.2018 gửi BỘ CHÍNH TRỊ và QH 14

  • Tập thể các nhà khoa học độc lập xin được phản biện về Dự Luật trên như sau:
     
    1. Luật Đặc khu là bước đệm tạo động lực phát triển đất nước trên cơ sở bài học rút ra được trong quá trình quản trị chuyên nghiệp và minh bạch các chiến lược phát triển tổng thể của những đặc khu này. Tuy nhiên cả 85 Điều, VI chương và 5 phụ lục của Luật chưa chứng minh được đây là bộ luật đột phá bằng các chỉ số thuyết phục bởi những điều, những điểm từ quan điểm của người làm luật trên nền tảng tam quyền phân lập tại Dự Luật này!

    2. Điều 10, 11,12,13,14 về lấy ý kiến qui hoạch, thẩm định phê duyệt qui hoạch, công bố thực hiện qui hoạch và điều chỉnh qui hoạch là 4 điều vô cùng quan trọng lại do chính quyền nơi đặt đặc khu, mà sau này khi chính quyền đặc khu ra đời thì chính quyền này là cơ quan quyền lực phê duyệt cao nhất tại Điều 10.  Chúng ta đều hiểu rằng qui hoạch là khoa học của mọi khoa học, là nền tảng của mọi nền tảng đảm bảo tiền tố tiên quyết của mọi hành vi can thiệp vào vùng đặc khu, lại chỉ bó chặt vào cổng thông tin điện tử của chính quyền đặc khu. Hỏi: Tính độc lập và giới hạn quyền lực của chính quyền đặc khu do ai kiểm soát và khống chế khi Dự Luật này chưa hề đề cập tới? Tam quyền phân lập ở đâu tại các Điều trên của Dự Luật này?

    Tải về để xem chi tiết!