Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 620330
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Local initiatives
Local initiatives

Featured

Video

Human ecology farming of Hoang Van Phuoc's garden in Lam Trach commune, Bo Trach district, Quang Binh

  • This writing aims to document a process of nurturing and caring for ecological black pepper by farmer Hoang Van Phuoc in Lam Trach commune, Bo Trach district, Quang Binh province. More importantly, this document will be further compiled as part of a curriculum to share an eco-farming system and methods of nurturing and caring for black pepper with moral producers and consumers who respect, are grateful toward and who nurture nature. Download for details