Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 318815
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Nội lực Cộng đồng
Nội lực Cộng đồng

Tin nổi bật

news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Quản lý, sử dụng đất nưong rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp”.
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư” trong giao đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng.
news Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
news Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
news Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực
news TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong
news Xây dựng mô hình phát triển NNST (Rừng-rẫy-ruộng) gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương và xã hội hóa giai đoạn 2021-2025
news Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
news Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu
news Tầm nhìn Chiến lược Viện CENDI & Liên minh LISO 2019 - 2025

Video

Cây bản địa tại Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh & Làng VI Ô LẮC, Xã Pờ Ê, Huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

  • Không gian sinh kế của các cộng đồng gắn liền với hệ sinh thái địa phương, mỗi loài cây trong hệ sinh thái (cây bản địa) đều góp phần tạo nên bản sắc riêng của từng tộc người. Điều này được thể hiện qua việc sử dụng cây rừng phục vụ cho các nhu cầu cơ bản trong đời sống hàng ngày của người dân như ăn uống, chữa bệnh, làm nhà, làm dụng cụ sản xuất… đến những hoạt động văn hoá tín ngưỡng.
     
    Tài liệu này giới thiệu một số loài cây bản địa tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và làng Vi Ô Lắc, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Các loài cây gỗ bản địa ở vùng Hương Sơn để thể hiện vai trò đối với những nhu cầu cơ bản của các cộng đồng, trong khi đó các loài cây có thần (cây thiêng) tại làng Vi Ô Lắc phản ánh niềm tin của cộng đồng trong cuộc sống gắn liền với rừng. Từ nhu cầu thực tiễn về công tác phục hồi rừng, giàu hóa rừng, các loài cây khảo sát tại Hương Sơn là danh mục ban đầu về các loài cây gỗ bản địa được khuyến nghị cho công tác trồng rừng hỗn giao ở địa phương. Tại làng Vi Ô Lắc, các loài cây thiêng được ghi chép nhằm mục đích để học và hiểu mối quan hệ hữu cơ giữa cây cỏ đối với cuộc sống tinh thần và sinh kế làng bản, từ đó giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng tự nhiên trong duy trì và phát huy bản sắc văn hóa làng của người H’rê.
     
    Tài liệu này là kết quả khảo sát và nghiên cứu thực địa của cán bộ Viện Phát triển Doanh nhân Cộng đồng - CENDI để học và ghi chép những tri thức địa phương từ các già làng, các thầy thuốc nam và những người am hiểu hệ sinh thái tại làng bản đối với việc quản lý và sử dụng các loài cây bản địa tại Hương Sơn và Kon Tum.

Bài viết khác: