Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 318818
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Nội lực Cộng đồng
Nội lực Cộng đồng

Tin nổi bật

news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Quản lý, sử dụng đất nưong rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp”.
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư” trong giao đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng.
news Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
news Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
news Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực
news TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong
news Xây dựng mô hình phát triển NNST (Rừng-rẫy-ruộng) gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương và xã hội hóa giai đoạn 2021-2025
news Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
news Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu
news Tầm nhìn Chiến lược Viện CENDI & Liên minh LISO 2019 - 2025

Video

Nông dân sinh thái trẻ người Ca Dong tặng hạt giống quý

  • Nông dân sinh thái trẻ anh A.Hải đã dẫn đầu trong việc chia sẻ tri thức bản địa quý giá của đồng bào Ca Dong và chia sẻ thêm một ít giống gạo đỏ quý giá cho cộng đồng khác và sẽ đến với ruộng thử nghiệm ở Làng Bản Hạ, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

    Anh đã hăng say và hết mình chia sẻ những tri thức của bà con Ca Dong cách trồng; và hãy chung tay để nhiều vùng có thêm giống gạo đỏ cho mọi người Việt Nam được ăn nghe.

    Em Đường Hoàng Công (một mạng lưới bạn trẻ từ tổ chức CSDM) - em sẽ nhận lại từ anh chuyên gia một ít giống gạo đỏ quý báu này (do chính bà con tặng lại cộng đồng bên dự án của em) và vì thế, chị mong em giữ liên hệ và chia sẻ một loạt lộ trình khảo nghiệm trên ruộng vùng Bản Hạ sắp tới nhé em. Chúng ta cần chia sẻ cả hình ảnh và lộ trình chúng ta và cộng đồng ở đó sẽ làm như thế nào với chính bà con đồng bào Ca Dong nữa em nghe.Bài viết khác: