Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 620332
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Legalized institutions
Legalized institutions

Featured

Video

Agreement on cooperation in forest management, protection and development in Po E Commune, Kon Long District, Kon Tum Province

  • Objective of the agreement is to obtain a model of cooperation in forest management and protection between Po E’s CPC, Thach Nham PFMB and Kon Plong’s FPD on the basis of integration between customary law and statutory law in order to build up a model of sustainable forest co-governance to contribute to improvement and development of the community livelihood towards a good material and spiritual life attached to the forests in Kong Plong district.  

    Download for details