Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 2 - Visited: 620306
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Legalized institutions
Legalized institutions

Featured

Video

Customary law based forest management, protection and development of Violak village, Po E commune, Kon Plong district, Kon Tum province

  • Forest and land in Violak village is used, managed, protected and developed for the purpose of maintaining the culture identity of the H’rê’ ethnic group; ensuring the water supply for production and drinking; securing safe living environment in accordance with the State’s guidelines and policies.   

    Download for details