Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 219845
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Chủ quyền Sinh kế
Chủ quyền Sinh kế

Tin nổi bật

Video

Livelihood Sovereignty is ‘a holistic ethical alternative solution’ which consists of five inter-relative rights, including: 1) The right to land, forest and water, clean air and natural landscape (basic); 2) The right to maintain one’s own religion (unique); 3) The right to live according to one’s own way of life and values of happiness and wellbeing within one’s own natural environment (practice); 4)The right to operate according to one’s own knowledge and decide what to plant, initiate, create and invent on one’s own land (holistic); and 5) The right to co-manage or co-govern natural resources with neighboring communities and local authorities (strategic). It needs to be daily exercised, voluntarily and legally, at individual, communal, national and international levels in order to consolidate the sharing of the responsibility towards all living things, for today as well as for the generations of tomorrow. With the achievement of Livelihood Sovereignty, all organisms, human and non-human, will be living in harmony with each other, enjoying happiness and wellbeing, in interdependent self-determination’.

Tran thi Lanh (1989-1999-2009)

Quy chuẩn đạo đức trong công việc của Liên minh Liso (06/09/2019)

Quy chuẩn Đạo đức trong công việc của Liên minh LISO hướng tới điều chỉnh hành vi trong tư duy, trong cách tiếp cận các tộc người để đạt được hệ giá trị hồn cốt và các cam kết với cộng đồng ...

Chi tiết...

Nuôi ong sinh thái ở Cao Quảng – sự phát triển từ gốc rễ (09/04/2019)

Phát triển từ gốc rễ là quá trình phát triển mà qua đó khơi dậy và phát huy được nội lực của cộng đồng trong xây dựng sinh kế, đồng thời bảo tồn và giàu hóa tài nguyên thiên nhiên, và bảo vệ ...

Chi tiết...

Tri thức bản địa trong canh tác lúa nước của người Ca Dong (07/04/2019)

Ở những làng bản xa xôi, vẫn còn những phương thức canh tác nương tựa vào ngôi nhà sinh thái thể hiện sự cân bằng tối ưu giữa hệ thống nông nghiệp và hệ thống tự nhiên. ...

Chi tiết...

Cách tháo gỡ các Vướng mắc/Xung đột trong GĐGR tại xã Đak Nên, Huyện Konplong, Tỉnh Kontum 2017-2018 (14/03/2019)

Xã Đăk Nên nằm phía Tây–Bắc của huyện KonPlông, cách trung tâm huyện khoảng 75 km. Là xã tiếp giáp ranh giới của 3 tỉnh: Kon Tum – Quảng Nam – Quảng Ng ...

Chi tiết...

Sức khỏe của Đất và Quản lý Qui trình sử dụng Đất (10/03/2019)

Sức khỏe của đất đóng vai trò then chốt đảm bảo chất lượng và sản lượng của cây trồng và vật nuôi cũng như duy trì xã hội vi sinh vật trong đất. Nói rộng ra, sức khỏe của đất là một chỉ ...

Chi tiết...