Chủ quyền Sinh kế
Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 187009
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Chủ quyền Sinh kế
Chủ quyền Sinh kế

Tin nổi bật

Video

Livelihood Sovereignty is ‘a holistic ethical alternative solution’ which consists of five inter-relative rights, including: 1) The right to land, forest and water, clean air and natural landscape (basic); 2) The right to maintain one’s own religion (unique); 3) The right to live according to one’s own way of life and values of happiness and wellbeing within one’s own natural environment (practice); 4)The right to operate according to one’s own knowledge and decide what to plant, initiate, create and invent on one’s own land (holistic); and 5) The right to co-manage or co-govern natural resources with neighboring communities and local authorities (strategic). It needs to be daily exercised, voluntarily and legally, at individual, communal, national and international levels in order to consolidate the sharing of the responsibility towards all living things, for today as well as for the generations of tomorrow. With the achievement of Livelihood Sovereignty, all organisms, human and non-human, will be living in harmony with each other, enjoying happiness and wellbeing, in interdependent self-determination’.

Tran thi Lanh (1989-1999-2009)

Hội thảo-Đào tạo: Quản trị Nguồn Năng lượng Nước trong Hệ thống Canh tác Nương tựa vào Hệ Sinh thái (13/08/2018)

Hợp phần thứ nhất phân tích tương tác giữa lát cắt địa hình, lát cắt sinh thái  Đông-Tây-Nam-Bắc, từ các kiểu canh tác nông nghiệp khác nhau ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống dòng chảy của ...

Chi tiết...

Qui Hoạch Hệ thống Canh tác Nương tựa Ngôi nhà Sinh thái - Nguyên tắc Thiết kế chi tiết (03/08/2018)

Quan sát tổng thể, chi tiết tương năm đặc tính cốt lõi của hệ 1, nhận diện đặc thù địa hình/ ...

Chi tiết...

Hội thảo đào tạo Thiết kế Hệ thống Nông nghiệp Sinh thái và Thực hành Sử dụng Năng lượng Mặt trời từ 20 đến 30 tháng 7 năm 2018 ở HEPA (22/06/2018)

Chương trình Hội thảo đào tạo gồm 3 hợp phần:
1. Phân tích lịch sử nông nghiệp thế giới
2. Thực hành nông nghiệp sinh thái và canh tác nương tựa vào hệ ...

Chi tiết...

Tìm lời giải cho hiểm hoạ GMO, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu (10/11/2017)

Cuộc chia sẻ về sinh vật biến đổi gen (GMO), thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/8 đến 27/8/2017. Tại đây, các nông dân nồng cốt thuộc dân tộc Thái , Mường , Tày , Hmong, ...

Chi tiết...