Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 318828
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Chủ quyền Sinh kế
Chủ quyền Sinh kế

Tin nổi bật

news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Quản lý, sử dụng đất nưong rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp”.
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư” trong giao đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng.
news Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
news Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
news Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực
news TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong
news Xây dựng mô hình phát triển NNST (Rừng-rẫy-ruộng) gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương và xã hội hóa giai đoạn 2021-2025
news Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
news Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu
news Tầm nhìn Chiến lược Viện CENDI & Liên minh LISO 2019 - 2025

Video

Livelihood Sovereignty is ‘a holistic ethical alternative solution’ which consists of five inter-relative rights, including: 1) The right to land, forest and water, clean air and natural landscape (basic); 2) The right to maintain one’s own religion (unique); 3) The right to live according to one’s own way of life and values of happiness and wellbeing within one’s own natural environment (practice); 4)The right to operate according to one’s own knowledge and decide what to plant, initiate, create and invent on one’s own land (holistic); and 5) The right to co-manage or co-govern natural resources with neighboring communities and local authorities (strategic). It needs to be daily exercised, voluntarily and legally, at individual, communal, national and international levels in order to consolidate the sharing of the responsibility towards all living things, for today as well as for the generations of tomorrow. With the achievement of Livelihood Sovereignty, all organisms, human and non-human, will be living in harmony with each other, enjoying happiness and wellbeing, in interdependent self-determination’.

Tran thi Lanh (1989-1999-2009)

Mối tình qua những hạt đất (15/04/2017)

Rạng sáng, khi bác chạm bàn tay lên làn da mát dịu của các hạt đất, những hạt đất như muốn trò chuyện với bác, bác sướng vui trong lòng và nói với những hạt rằng,  ...

Chi tiết...

Hiểu Sinh kế Sinh thái (14/04/2017)

Sinh kế là kiểu sinh tồn. Hệ Sinh thái là mái nhà mà muôn loài sinh tồn ở đó, trong đó có loài người.
...

Chi tiết...

Yêu đất để Đất yêu (04/04/2017)

Bác cười rất sung sướng trong điện thoại “Trời ơi, hôm nay trời tạnh và ánh mặt trời đã bắt đầu hé nở đằng Đông”, nơi cây Mít và những quả mít đang quắn quít trong vòng tay của những cành ...

Chi tiết...

Tương lai trong trái tim và đôi tay nông dân trẻ canh tác nương tựa vào hệ sinh thái (04/04/2017)

Mỗi chúng ta hãy yêu mến mọi sinh linh quanh ta trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày như yêu bạn bè ta,  mẹ cha ta và con cái ta. Hãy nhớ trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày ta là một sinh linh bé nhỏ như ...

Chi tiết...

Tại sao canh tác sinh thái (12/01/2017)

Trong bối cảnh phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh toàn cầu để đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng do gia tăng dân số thế giới, hiện tượng biến đổi khí hậu, quá trình di chuyển đất ...

Chi tiết...