Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 2 - Visited: 303411
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Xuất bản
Xuất bản

Tin nổi bật

Video

Hiểu Sinh kế Sinh thái

  • Sinh kế là kiểu sinh tồn. Hệ Sinh thái là ngôi nhà mà muôn loài sinh tồn ở đó, trong đó có loài người. Sinh kế Sinh thái là một hệ giá trị nền tảng cơ bản phản ánh hệ thống chuẩn mực hành vi văn hóa ứng xử của con người trong quan hệ nương tựa hài hòa và bình đẳng với mọi sinh linh trong hệ sinh thái. Một xã hội có hiểu biết là một xã hội mà ở đó con người biết lễ phép nép mình trong không gian bao dung và đầy lòng vị tha của hệ sinh thái, để có được cơ duyên lắng nghe những lời ru, những thủ thỉ ái ân của hệ sinh thái, để học và để hiểu hơn trên hành trình đồng hành với hệ sinh thái. Nói cách khác, một xã hội hiểu biết và có đạo đức là một xã hội mà con người trong xã hội đó biết trân trọng hệ sinh thái xung quanh mình - nôi sinh thành và nuôi dưỡng chính minh. Sinh kế Sinh thái chính là nguyên lý vận hành cuộc sống của một xã hội mà ở đó con người thể hiện ý nhị triết lý hành vi ân nghĩa đối với hệ sinh thái xung quanh mình thông qua quá trình tương tác hàng ngày với hệ sinh thái.

    Loài người và mọi sinh linh sống trong hệ sinh thái mà không cần bất kỳ một công trình hay cỗ máy nhân tạo hiện đại nào,  trong khi mọi cỗ máy và công  trình  nhân tạo hiện đại sẽ ngừng hoạt động khi bị hệ sinh thái chối từ. (Tran thi Lành 2009)