Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 303421
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Xuất bản
Xuất bản

Tin nổi bật

Video

GMCORN - MONSANTO- KILLING BIO-DIVERSITY OF WATERSHED

  • •    Mất rừng – mất văn hóa, mất làng, mất cuộc sống, mất trường học, mất bệnh viện, hủy diệt bản sắc văn hóa của các tộc người;
    •    Tăng trưởng kinh tế - Giá phải trả;
    •    Hủy diệt tài nguyên rừng mưa nhiệt đới và đa dạng sinh học - công sản của muôn loài  trong đó có loài người;
    •    Để lại công nợ liên thế hệ phải gánh chịu.

    Tải về để xem chi tiết