Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 201936
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Nội lực Cộng đồng
Nội lực Cộng đồng

Tin nổi bật

Video

Luận chứng phụng dưỡng thiên nhiên khu Bảo tồn và phát triển Sinh thái Nhân văn HEPA 2017-2022 (24/01/2017)

Viện Phát triển Doanh nhân Cộng đồng CENDI cùng các tiền thân của nó như TEW - CHESH - CIRD – SPERI và mạng lưới nông dân MECO-ECOTRA đã và đang chuyên tâm nghiên cứu thiên chức, các hệ giá trị và thực chứng quan hệ bằng hữu ...

Chi tiết...

Luận chứng phát triển Sinh kế Sinh thái vườn Thượng Uyển (2017-2022) (12/01/2017)

Triết lý Phụng Dưỡng Thiên Nhiên của các tộc người dân tộc thiểu số lưu vực Mê Kong từ hàng ngàn đời nay đã được nhiều cán bộ của liên minh LISO 1 thực hành, thử nghiệm và chứng nghiệm, nay trở thành hệ giá trị, ...

Chi tiết...

Cây bản địa tại Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh & Làng VI Ô LẮC, Xã Pờ Ê, Huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum (20/12/2016)

Không gian sinh kế của các cộng đồng gắn liền với hệ sinh thái địa phương, mỗi loài cây trong hệ sinh thái (cây bản địa) đều góp phần tạo nên bản sắc riêng của từng tộc người. Điều này được thể hiện qua việc ...

Chi tiết...