Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 318817
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Nội lực Cộng đồng
Nội lực Cộng đồng

Tin nổi bật

news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Quản lý, sử dụng đất nưong rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp”.
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư” trong giao đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng.
news Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
news Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
news Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực
news TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong
news Xây dựng mô hình phát triển NNST (Rừng-rẫy-ruộng) gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương và xã hội hóa giai đoạn 2021-2025
news Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
news Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu
news Tầm nhìn Chiến lược Viện CENDI & Liên minh LISO 2019 - 2025

Video

Tọa đàm Nông nghiệp Sinh thái của Mạng lưới Nông dân nòng cốt giữa các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum

 • Khóa thực hành gồm 4 hợp phần: 
  1.   Kỹ năng đọc và nhận diện bản đồ địa hình và thực tế khu vườn/trang trại
   Độ cao, độ dốc;
   Đường bình độ;
   Điểm phân thủy;
   Huyệt tích thủy. 
  2.    Đi thực tế lắt cắt sinh thái: 
    Định vị độ cao trên lát cắt sinh thái;
   Mô tả thảm thực vật, động vật, các loài cây tiên phong trên lát cắt sinh thái;
   Định vị các loài cây tiên phong, quí hiếm trên từng độ cao, độ dốc, kinh độ, vĩ độ;
   Mô tả thách thức, thuận lợi, cơ hội và tiềm năng trên từng độ cao, độ dốc của lát cắt; 
  3.   Thực hành kỹ năng tạo đường đồng mức bằng thước chữ A theo đường bình độ của khu vườn; 
  4.    Kỹ năng xác định hướng, dòng năng lượng mặt trời và kỹ năng quản trị dòng năng lượng nước thông qua thực hành thiết kế đường đồng mức.  
           
  Mục tiêu của khóa trao đổi chia sẻ:  
  Có được không gian chia sẽ và nhận diện được bản chất của 4 hợp phần trên đây chính là hoàn phục lại  phương thức canh tác truyền thống (một phương thức thực hành minh triết  nương tựa vào hệ sinh thái của đồng bào các dân tộc thiểu số sống trong các vùng núi rừng hàng  ngàn đời nay).             

  Thời gian đào tạo: 5 ngày (Từ ngày 8 -12 tháng 10 năm 2020). 
   
  Mọi thành viên đến HEPA cần nghiên cứu trước và tôn trọng triệt để qui chế HEPA theo đường link:  http://cendiglobal.org/upload/files/Update%2020_6_2018_Nh%E1%BB%AFng%20th%C3%B4ng%20tin%20c %E1%BA%A7n%20thi%E1%BA%BFt%20cho%20nh%E1%BB%AFng%20ai%20mu%E1%BB%91n%20tr% E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20t%E1%BA%A1i%20HEPA%20(TV).pdf 

  Tải về để xem chi tiết!
   

Bài viết khác: