Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 301032
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Publication
Publication

CENDI's Learning: Corrupting Children's Natural Heart and Mind under the motivational teaching program for Profit making is a Guilty


  • In the city parents today are competing with their children. If they see another parents’ children going to motivational classes, they think that their children will get a head of their own children, therefore they send their children to motivational classes so they will not be left behind by the other children. It means that, they are both parents and the motivational teacher are corrupting the children’s natural heart and mind. So, the children becomes the victim by being force into competition with their school friends. Meanwhile, the teachers are doing it to make money from the children’s parents who are unconsciously damaging their children and promoting a bad way of life for young generation!

printPrint  Bookmark and Share  back Back