Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 304818
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Publication
Publication

HEPA Practical Training: Sasiwimon Phonlamai. Evaluation form for the internship program on the topic of Ecological Farming in HEPA

 • Student’s name: Sasiwimon Phonlamai
  Topic: Ecological Farming Method
  Duration: 4 months
  Time for presentation: 17 minutes
  Time for Questions and Answers: 8 minutes
  No Content Score
  (Max: 10)
  Part 1: Attitude towards a harmonious life with nature in HEPA
  1.1 The compliance of regulations 7.0
  1.2 The participation in community works 8.0
  Part 2: Practicing Ecofarming in the garden
  2.1 Theoretical understanding about Ecofarming
  concepts 8.5
  2.2 The application of Ecofarming techniques on
  the garden 8.5
  2.3 The diligence working on the garden 8.0
  Part 3: Presentation of the targeted topic in class room
  3.1 The organization of the presentation 8.5
  3.2 Topic Knowledge 8.5
  3.3 Creativity 8.5
  3.4 Stage presence 8.5
  Part 4: Presentation of the targeted topic in the garden
  4.1 The organization of the presentation 8.5
  4.2 Topic Knowledge 8.5
  4.3 Creativity 8.5
  4.4 Stage presence 8.5
  Part 5: Questions and Answers 9.0

  Download for details!