Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 2 - Visited: 417320
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Publication
Publication

Local Knowledge is a cross cuting Inter-dependent between Community Ownership of Sacred Forest, Local Seed Variety and Agroecology

  • Community ownership of sacred forest land and traditional watershed is the crucial, fundamental, foundational cross-cutting principle in order to balance local knowledge and local seed varieties to sustain agroecology. Only if communities living in the mountainous regions own the forest and land can you have agroecology.

    Community ownership of land and forest is the crucial base for developing community ecological livelihoods, and community based ecological livelihoods is the only nutrition for sustaining the biodiversity of the planet by returning to Nature what Nature has sacrificed for humanity for hundreds of years. This is the wisest strategy for ameliorating the effects of climate change and regenerating human society to become more humane.

    Download for more details!