Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 320748
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Publication
Publication

PRACTICAL WORKSHOP: Solar Energy and Agroecology Farming from July 20-30 2018 in HEPA

 • The workshop has three components: 
   
  1. Agricultural Historical Analysis
  2. Agroecology and Eco-Farming Practice
  3. Solar energy and its practice use in eco-farming 
   
  The first component will analyze the environmental and social problems caused by industrial agriculture and explain why industrial agriculture is unsustainable. It will then present existing alternatives to industrial agriculture – agroecology, organic farming, permaculture, and ecofarming – carefully describing the unique characteristic of each, and what they share with each other. Opportunities will be provided for daily observation and practice on an existing eco-farm inside HEPA. 
   
  The second component will practice Eco-Farming Designing Principles in the HEPA Farming System 
   
  The third component will describe the theory and practice of solar energy and provide practice in the use of solar energy in eco-farming.  

  Download for details!