Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 2 - Visited: 219835
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Xuất bản
Xuất bản

Tin nổi bật

Video

Ánh sáng Luật Lâm nghiệp số 16 QH 14 trong phát triển cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Nhà nước bảo hộ bằng Luật Lâm nghiệp các cụm từ
  1. Không gian sinh tồn;
  2. Hương ước của Cộng đồng (Luật tục bất thành văn đã được UBND Huyện công nhận và ra quyết định);
  3. Rừng tín ngưỡng (Rừng bà con tổ chức nghi lễ và hội lễ cúng rừng đã được ghi nhận trên hệ thống bản đồ GDGR chính thống của Nhà nước);
  4. Rừng Truyền thống của đồng bào bảo vệ nguồn nước (Rừng nguồn nước của các dòng họ, cộng đồng; các cụm hộ với xã hội lưỡng hệ);
  5. Tập đoàn Cây bản địa;
  6. Rừng biên giới Pháp luật định nghĩa các cụm từ

  Điều 2. Giải thích từ ngữ
  Điểm 8. Rừng tín n gưỡng là rừng gắn với niềm tin , phong tục, tập qu án của cộng đồ ng dân cư sống dựa vào rừng .
  Điểm 9. Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất để trồng rừng; tự phục hồi, phát triển rừng; nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế rừng từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.
  Điểm 24. Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum , sóc , tổ dân phố, điểm dân cư tương tự và có cùng phong tục, tập quán.

  Tải về để xem chi tiết!