Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 240418
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Xuất bản
Xuất bản

Tin nổi bật

Video

Cách tháo gỡ các Vướng mắc/Xung đột trong GĐGR tại xã Đak Nên, Huyện Konplong, Tỉnh Kontum 2017-2018

 • Tính đến tháng 12/2016, toàn xã có 10 Làng với 528 hộ, 2.341 khẩu, hộ đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong là 520 hộ, với 2134 khẩu, chiếm 98,93% tổng số hộ.

  Các vướng mắc liên quan đến đất rừng trong quá trình GĐGR tại xã Đăk Nên
  Loại vướng mắc thứ 1: Việc tổ chức thực hiện GĐGR cho các hộ gia đình theo QĐ 178/2001/QĐ-TTg tại Tiểu khu 375 thuộc xã Đăk Nên của UBND huyện Kon Plông theo quyết định QĐ số 566/QĐUB về việc giao đất lâm nghiệp và cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất cho 51 hộ gia đình tại tiểu khu 375 với tổng diện tích 1000 ha ngày 25/7/2005.

  1. Căn cứ vào các văn bản chính sách của nhà nước
  Ngày 16/11/1999, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định 163/1999/NĐ-CP về việc giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. Trong đó, tại Điều 8, Điều 9 có ghi: Nhà nước giao rừng được quy hoạch sản xuất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.

  Mục đích của NĐ 163/1999/NĐ-CP là quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả thông qua việc giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, trong nghị định này chưa phân định rõ quyền lợi của các chủ rừng.

  Do vậy, ngày 12/11/2001 Chính phủ ra Quyết định 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân được giao rừng, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp. Mục đích của Quyết định 178/2001/QĐ-TTg là nhằm tạo động lực kinh tế, khuyến khích người dân tham gia bảo vệ rừng, làm cho có thu nhập đáng kể từ việc bảo vệ rừng, đảm bảo cuộc sống của những người sống dựa vào rừng.

  Tải về để xem chi tiết!