Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 2 - Visited: 211290
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Xuất bản
Xuất bản

Tin nổi bật

Video

Hội thảo đào tạo Thiết kế Hệ thống Nông nghiệp Sinh thái và Thực hành Sử dụng Năng lượng Mặt trời từ 20 đến 30 tháng 7 năm 2018 ở HEPA

 • Chương trình Hội thảo đào tạo gồm 3 hợp phần:
  1. Phân tích lịch sử nông nghiệp thế giới
  2. Thực hành nông nghiệp sinh thái và canh tác nương tựa vào hệ sinh thái
  3. Năng lượng mặt trời và thực hành sử dụng năng lượng mặt trời trong canh tác nương tựa vào hệ sinh thái

  Hợp phần thứ nhất đi sâu phân tích các vấn đề về môi trường, xã hội do nông nghiệp công nghiệp gây ra, giải thích tại sao nông nghiệp công nghiệp không phải là nền nông nghiệp bền vững; trình bày những giải pháp thay thế nông nghiệp công nghiệp hiện nay là: nông nghiệp sinh thái, canh tác hữu cơ, nông nghiệp ổn định, canh tác sinh thái; phân tích kỹ lưỡng đặc điểm riêng biệt của từng hình thức nông nghiệp bên cạnh những điểm chung giữa chúng. Những người tham dự hội thảo sẽ có cơ hội tìm hiểu, quan sát hàng ngày và thực hành ngay tại các mô hình canh tác sinh thái của HEPA.

  Hợp phần thứ hai tập trung thực hành các nguyên tắc quy hoạch, thiết kế hệ thống canh tác nương tựa vào hệ sinh thái đang áp dụng tại HEPA.

  Hợp phần thứ ba trình bày lý thuyết về năng lượng mặt trời song song với thực hành sử dụng năng lượng mặt trời trong nông nghiệp sinh thái. 


  Tải về để xem chi tiết